Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4398
W sumie: 71911

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2015 r. poz.584, z późniejszymi zmianami/

Od 1 lipca 2011 roku działa system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/. Osoba pragnąca rozpocząć działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG:

1/ w dowolnym urzędzie gminy , wypełniając formularz CEIDG-1, lub

2/ wypełnia wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.firma.gov.pl; przedsiębiorca otrzyma kod weryfikacyjny, z którym w ciągu 7 dni należy udać się do dowolnego urzędu gminy, w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, lub

3/ wypełnia wniosek  za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.firma.gov.pl i podpisuje samodzielnie /jeśli posiada/ profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1/ wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej /REGON/;

2/ zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizującego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników /NIP/;

3/ zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany do ZUS-u albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników do KRUS-u.

Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG /art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej/.

Ważne terminy dotyczące działalności gospodarczej

1/ data rozpoczęcia działalności jest datą złożenia wniosku lub datą przyszłą;

2/ zmianę wpisu należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian;

3/ działalność można zawiesić na okres 30 dni do 24 miesięcy; data rozpoczęcia zawieszenia nie może być wcześniejsza, niż data złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej; działalność zawieszona powyżej 24 miesięcy podlega wykreśleniu z urzędu;

4/ data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku;

5/ wykreślenie wpisu należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności; datą trwałego zaprzestania wykonywania działalności jest ostatni dzień wykonywania działalności.

Ważne adresy i telefony:

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Infolinia: 0 801 055 088

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

sprawdzanie numeru REGON  www.stat.gov.pl  REGON/wyszukiwarka /

Punkt kontaktowy www.biznes.gov.pl

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej prowadzi Urszula Turek – inspektor ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości pokój nr 14 /I piętro/ tel. /43/ 84 15 023 wew. 127,  e-mail urszual.turek@poczta.fm

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug_ostrowek@interia.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.