Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 540
W sumie: 38255

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Podstawa prawna:

1/ ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i   Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy /Dz.U. z 2018 r. poz. 647,

2/ ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2018 r. poz. 646/,

3/ ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2018 r. poz. 649

 

Od 1 lipca 2011 roku działa system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/. Osoba pragnąca rozpocząć działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG:

1/ w dowolnym urzędzie gminy , wypełniając formularz CEIDG-1, lub

2/ wypełnia wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.firma.gov.pl; przedsiębiorca otrzyma kod weryfikacyjny, z którym w ciągu 7 dni należy udać się do dowolnego urzędu gminy, w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy, lub

3/ wypełnia wniosek  za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.firma.gov.pl i podpisuje samodzielnie /jeśli posiada/ profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1/ wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej /REGON/;

2/ zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizującego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników /NIP/;

3/ zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany do ZUS-u albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników do KRUS-u.

Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

WNIOSEK O WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG /art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej/.

Ważne terminy dotyczące działalności gospodarczej

1/ data rozpoczęcia działalności jest datą  wskazaną we wniosku ;

2/ zmianę wpisu należy zgłaszać :

   a/ w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian ewidencyjnych /imię i nazwisko, nazwę, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności/,

   b/ w każdym czasie, w przypadku zmiany danych informacyjnych / m.in. data rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia, zaprzestania wykonywania działalności, NIP i REGON spółki cywilnej, informacja o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej

3/ działalność można zawiesić na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni

4/ data wznowienia działalności jest datą wskazaną przez przedsiębiorcę.

Ważne adresy i telefony:

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Infolinia: 0 801 055 088

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

sprawdzanie numeru REGON  www.stat.gov.pl  REGON/wyszukiwarka /

Punkt kontaktowy www.biznes.gov.pl

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej prowadzi Urszula Turek – inspektor ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości pokój nr 14 /I piętro/ tel. /43/ 84 15 023 wew. 127,  e-mail urszula.turek@poczta.fm

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.