Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 527
W sumie: 38242

Ewidencja ludności

Dane osobowe w gminnym zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami).

Ewidencja ludności jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych ( Dz. U z 2012 r. , poz. 1475 ).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku ( Dz. U. z 2012, poz.1475 ) od dnia 1 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.

W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz” Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.

Powyższa zmiana ułatwia Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania między urzędami.

Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w formie gminnych zbiorów meldunkowych.

Dane ze zbiorów meldunkowych podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 44g, art. 44h i art. 44i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Na terenie Gminy Ostrówek zameldowanych jest obecnie /27.06.2013 r./ na pobyt stały -   4608 osób, w tym 104 osoby mają odnotowany czasowy pobyt poza gminą.  Na pobyt czasowy zameldowanych jest obecnie w gminie  /27.06.2013 r./ 88 osób. Od początku roku urodziło się 12 dzieci a zmarło 37 osób.

 

Sprawy z zakresu ewidencji ludności w Gminie Ostrówek prowadzi – mgr Edyta Wierzbicka – podinspektor ds. obywatelskich.

Adres – Ostrówek 115, pok. 2

Tel. : 43/ 8415069 lub  43/8415026

Email: uscostrowek@interia.pl

 

Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku:

1. W zakresie spraw obywatelskich:

1) prowadzenie ewidencji osób zamieszkałych na pobyt stały i czasowy oraz osób byłych  (wymeldowania, zgony),

    2) wydawanie decyzji w sprawach dopełnienia obowiązku meldunkowego,

    3) udzielanie informacji adresowej z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,

4) przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie dzieci w wieku podlegającym obowiązkowi szkolnemu,

5) współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informatycznym „PESEL” i Wojewódzkim Bankiem Danych w zakresie ewidencji,

     6) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców,

     7) sporządzanie list osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

2. Prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym kraju i gminy, tworzeniem,  znoszeniem i zmianą granic sołectw oraz ustalaniem nazw miejscowości.

 3. Przyjmowanie zawiadomień i przygotowywanie projektów decyzji na odbywanie zgromadzeń i zbiórek publicznych,

 4. Przyjmowanie zawiadomień o odbyciu imprezy artystycznej lub rozrywkowej,

 5 . Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmowy jej wydania,

 6. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości.

7. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

8. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

9. Weryfikacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi pod względem zamieszkania.

Karty spraw:

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca
 • Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 • Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę
 • Zaświadczenie z akt ewidencji ludności
 • Udostępnienie danych z ewidencji ludności
 • Rejestr wyborców
 • Impreza artystyczna lub rozrywkowa
 • Impreza masowa
 • Zbiórki publiczne
 • Zgromadzenia publiczne

Szczegółowy sposób załatwienia w/w spraw oraz druki do pobrania znajdują się na stronie www.ostrowek.bip.gmina.pl

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.