Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3695
W sumie: 26037

Utrzymanie porządku i czystości

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Gospodarka odpadami w pigułce, czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

 

Od 1 lipca 2013r. w całym kraju zmienia się prawo. W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012r., poz. 391 ze zmianami) gminy przejmują obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów od swych mieszkańców.

W zamian za uiszczoną opłatę gmina Ostrówek odbierze odpady od mieszkańców w następujący sposób:

  • Raz w miesiącu: zmieszane odpady komunalne, odpady suche
  • Raz na kwartał : szkło
  • Raz w roku: papier, makulatura

  • Przez cały rok: samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ostrówku odpadów takich jak (chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 2m3 od nieruchomości.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023r.

Bolków,Jackowskie,Kuźnica,Niemierzyn,Ostrówek,Rudlice

Dębiec,Dymek,Kopiec,Piskornik,Skrzynno,Wielgie

Gwizadałki,Janow,Milejow,Nietuszyna,Okalew,Oleśnica,WolaRudlicka

.....................................................................................................................................................

Dane o gospodarce odpadami na terenie gminy Ostrówek

1. Dane firmy odbierającej odpady z terenu gminy Ostrówek:

Eko-Region sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów  www.eko-region.pl, e-mail: sekretariat@eko-region.pl

2. Informacje o miejscu wywozu odpadów komunalnych:

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ostrówek przekazuje je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dylów Agm. Pajęczno, znajdującej się w II regionie gospodarki odpadami woj. łódzkiego.

3. Aktualne stawki za odpady komunalne:

Informuję, że od 1 stycznia 2023r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych:

  • zbieranie odpadów w sposób selektywny – 40 zł od mieszkańca / miesiąc,
  • zbieranie odpadów w sposób selektywny bez pojemnika na bioodpady  - 32 zł od mieszkańca / miesiąc,
  • ryczałtowa roczna stawka od domku letniskowego przy zbiórce selektywnej – 181,90zł / rok,

Właściciele nieruchomości rezygnujący pojemnika na bioodpady zobowiązani są gromadzić te odpady w kompostowniku przydomowym.

Warunkiem rezygnacji z brązowego pojemnika bio jest złożenie do Wójta Gminy Ostrówek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

W miejscowości Ostrówek na działce nr 437/6 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt obsługuje pracownik Urzędu Gminy w Ostrówku, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr 043 8415026

5. Informacje o przekazywaniu zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy gminy Ostrówek mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Wpłat mozna dokonywać w kasie UG ( w godzinach 7:15 - 14:00) lub na rachunek bankowy RBS w Lututowie o/Ostrówek Nr 20 9256 0004 6800 0185 2000 0040

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPALANIA ODPADÓW

Wójt Gminy Ostrówek przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzględny zakaz palenia dotyczy również chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej.

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrówek, odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w miejscowości Ostrówek.W obiekcie można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe powietrze, wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania  i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór,  rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. itp.  Omawiane substancje uszkadzają płuca, drażnią drogi oddechowe a także powodują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie
i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina a w konsekwencji także do pożaru budynku albo zaczadzenia.

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.