Logo Gmina Ostrówek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3686
W sumie: 26028

Historia

Przeszłość administracyjna Gminy Ostrówek

                       Pierwsze informacje o miejscowościach z terenu gminy Ostrówek sięgają końca XIV wieku. W przypadku Okalewa jest to przełom wieków XI i XII. Większość obszaru dzisiejszej gminy Ostrówek zawsze wchodziło w skład ziemi wieluńskiej. W okresie I Rzeczypospolitej najniższym ogniwem podziału administracyjnego były parafie. W latach 1793-1807, po drugim i trzecim rozbiorze, ziemia wieluńska wraz z parafią rudlicką znalazły się pod panowaniem pruskim, w departamencie kaliskim. W okresie Księstwa Warszawskiego  obszary te także były w powiecie wieluńskim, departamencie kaliskim. Od roku 1809 gminę stanowiły dobra jednego właściciela składające się z jednej lub kilku wsi, a funkcje wójta sprawowali wyłącznie dziedzice lub dzierżawcy wsi. W okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego w roku 1816 wprowadzono podział na województwa, obwody i powiaty. Obszar obecnej gminy Ostrówek znalazł się w powiecie i obwodzie wieluńskim, województwie kaliskim. Na czele gminy stał z urzędu właściciel wsi, piastujący nieodpłatnie stanowisko wójta. Do jego kompetencji należało przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa w gminie, ściąganie podatków, karanie winnych, rozkład kwater dla wojska oraz wykonywanie zarządzeń władz obwodowych, a następnie powiatowych. Wójtowie-dziedzice dopuszczali się licznych nadużyć w stosunku do podwładnych chłopów. Na mocy ukazu carskiego z 16 marca 1859r. obszar każdej gminy ustalali naczelnicy powiatów przedstawiając do zatwierdzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Od 1864r. gmina składała się m.in. z wiosek i kolonii zamieszkałych przez chłopów oraz folwarków i dworów dziedziców. Obszarowo były to już duże jednostki administracyjne, na których czele stał wójt wybierany przez zebranie gminne, a na czele gromady sołtys wybierany przez zebranie gromadzkie. Wójt był w gminie organem decydującym. Do jego kompetencji należało zwoływanie zebrań gminnych, wykonywanie uchwał zebrania gminnego, kierowanie działalnością urzędników gminy, zarządzanie majątkiem gminy, szkołami, kasami oszczędności. Na przełomie wieków XIX i XX wójtami gminy Skrzynno byli Edward Kanclerski i Franciszek Niepiekło. Drugą po wójcie osobą w gminie  był kierujący kancelaria gminną, pisarz gminny powoływany także przez zebranie gminne, a mianowany przez naczelnika powiatu. Przed pierwsza wojną światową pisarzami gminnymi byli Stefan Denel i Józef Jankowski. Wójt miał do pomocy sołtysów wybieranych przez zgromadzenie mieszkańców danej gromady.

 

Lata okupacji hitlerowskiej (1939-1945)

                           W latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945) powiat wieluński wraz z zachodnimi obszarami państwa polskiego został na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939r. wcielony  do Rzeszy Niemieckiej. W miarę utrwalania swego panowania Niemcy usuwali Polaków z urzędów zastępując ich volksdeutschami bądź osiedlającymi się Niemcami z Rzeszy. Na początku okupacji niemieckiej w gminie Skrzynno, jako pierwszej w powiecie wieluńskim, powierzono stanowisko wójta volksdeutschowi Josefowi Hanke, młynarzowi z Jackowskiego, a od 1940r  Niemiec Hans Jeske został komisarzem gminy.

 

Gmina w latach (1945-1989)

                         Po wyzwoleniu ziem polskich spod okupacji odbudowano administracje wg modelu sprzed 1939r. W gminie Skrzynno już na kilka dni po wyzwoleniu, bo 23 stycznia 1945r. ukształtowały się władze gminy: wójtem gminy wybrano Stefana Myszorka z Okalewa. Wybrano także sołtysów. 23 czerwca 1948 r. w oparciu o dekret PKWN z  23 listopada 1944 dokonano wyboru kandydata na wójta. Kandydatem na to stanowisko został dotychczasowy wójt – Stanisław Jasianek. Po roku 1948 stanowiska w administracji pochodziły już z nominacji partyjnej. Radnych pozbawiano mandatu bez zgody wyborców, a argumentem był zarzut, że jest bogatym gospodarzem nie realizującym zasad sojuszu robotniczo-chłopskiego. Stanowisko wójta gminy z nominacji partyjnej piastowali Stanisław Salejda i Maria Gąsior. Z dniem 10 września 1953r. zmieniono nazwę gminy na pochodzącą od siedziby urzędu gminy Skrzynno na gminę Ostrówek, a wsie wchodzące w skład gminy nazwano gromadami. Na podstawie uchwały Rady Państwa z 30 września 1954r. przeprowadzono 5 grudnia 1954r. wybory do gromadzkich rad narodowych. Na terenie gminy Ostrówek powstały 4 gromadzkie radyOstrówek, Skrzynno, Wola Rudlicka i Wielgie. W roku 1958 przywrócono funkcję sołtysa jako pełnomocnika wsi. Zasady i tryb wyborów sołtysów oraz ich kompetencje regulowało rozporządzenie RM z dnia 25 marca 1958r.

                          Po wprowadzanych przez 14 lat korektach podziału administracyjnego obszarów wiejskich okazało się, że najbardziej racjonalnym był podział ukształtowany na przestrzeni ponad 100 lat, pochodzący z 1864r. W końcu 1972r. władze państwowe postanowiły przywrócić gminę jako najniższą jednostkę organizacyjną. Naczelnika gminy powoływał nadrzędny organ administracyjny, czyli naczelnik powiatu .Funkcję naczelnika gminy w latach 1972 – 1990 piastowali: Tadeusz Czajkowski (1972-1974), Antoni Bartodziej (1973-1990), Helena Gryga (1980-1990).

                           W wyniku reformy administracyjnej ustawą sejmu PRL z 28 maja 1975r. wprowadzono z dniem 1 czerwca 1975r. podział dwustopniowy – zniesiono powiaty, wprowadzono podział na 49 województw. Gmina Ostrówek weszła w skład nowo utworzonego województwa sieradzkiego. Po kilkunastu latach, z dniem 1 sierpnia 1990r. w miejsce zniesionych powiatów wprowadzono urzędy rejonowe. Rejon wieluński obejmował zasięgiem swego działania 15 południowych gmin województwa sieradzkiego, w tym gminę Ostrówek.

 

Gmina po roku 1989

                           Po zmianach społeczno-politycznych, jakie nastąpiły w naszym kraju w 1989r. odrodził się autentyczny samorząd gminny. Gmina odzyskawszy swą podmiotowość prawno-publiczną przejęła wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Władze gminy (rada gminy, wójt)  wybierane są przez społeczność lokalną w wyborach demokratycznych. Gmina Ostrówek jest jedną z 10 gmin w powiecie wieluńskim, a jedna z 2478 gmin w Polsce

 

Funkcję wójta, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady gminy od roku 1990 pełnili:

 

Wójt gminy

 

Kadencja od-do

 

Przewodn.

 

rady gminy

 

Kadencja od-do

 

Z-ca przew.

 

rady gminy

 

Kadencja od-do

 

 

 

 

Jerzy Stróżykowski

 

 

 

 

Henryk Szczepaniak

 

 

 

 

1990 – 1991

 

 

 

 

 

 

 

1991 - 1994

 

 

 

 

Marek Fijałkowski

 

 

 

 

 

 

 

1990 - 1994

 

 

 

 

Maria Bąk

 

 

 

 

1990 - 1994

 

 

 

 

Stanisław Wlaźliński

 

 

 

 

 

 

 

1994 - 1998

 

 

 

 

Anna Grzybowska

 

 

 

 

1994 - 1998

 

 

 

 

Zbigniew Majchrowski

 

 

 

 

1994 - 1998

 

 

 

 

Stanisław Wlaźliński

 

 

 

 

1998 – 2002

 

 

 

 

Jacek Niepiekło

 

 

 

 

1998 - 2002

 

 

 

 

Stanisław Litwiński

 

 

 

 

1998 - 2002

 

 

 

 

Ryszard Turek

 

 

 

 

2002 - 2006

 

 

 

 

Henryk Szczepaniak

 

 

 

 

2002 - 2006

 

 

 

 

Damian Niciejewski

 

 

 

 

2002 - 2006

 

 

 

 

Ryszard Turek

 

 

 

 

2006 - 2010

 

 

 

 

Henryk Szczepaniak

 

 

 

 

2006 - 2010

 

 

 

 

Andrzej Wojewoda

 

 

 

 

2006 - 2010

 

 

 

 

Ryszard Turek

 

 

 

 

2010 - nadal

 

 

 

 

Andrzej Wojewoda

 

 

 

 

2010 - nadal

 

 

 

 

Andrzej Koziołek

 

 

 

 

2010 - nadal

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Ryszard Turek</p>

Ryszard Turek

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Gminy w Ostrówku

Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-50-23
ug@gminaostrowek.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.